Loading

Supply Chain Manager

Om Kitron

Kitron er Norges ledende elektronikkprodusent. Totalt er vi over 1700 ansatte. I tillegg til produksjon tilbyr vi relaterte tjenester som utvikling, industrialisering, testing, logistikk og reparasjoner. Vi investerer tungt i utvikling av prosesser og ansatte for å konkurrere på et globalt marked. Kitron tilbyr et positivt, utfordrende og inspirerende arbeidsmiljø. Kitron tilbyr sine kunder kunnskap og ressurser på områdene utvikling, industrialisering og produksjon. Dette betyr at vår virksomhet er drevet av våre ansattes ekspertise. Vårt mål er at våre ansatte skal utvikle seg i takt med utviklingen i vår virksomhet. Kitron AS i Arendal har ca. 320 ansatte og er en av Aust-Agders største industribedrifter.

Print Print

Arendal
Søknadsfrist: 2019.11.13

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for logistikkområdet, herunder koordinere logistikkaktiviteter internt, nasjonalt og globalt
 • Personal-, fag- og resultatansvar, med fokus på kompetanseutvikling og coaching av engasjerte medarbeidere i en avdeling med 12 ansatte Norge og åtte i Litauen 
 • Være sentral i å velge og følge opp leverandører
 • Arbeide med kontinuerlige forbedringer og strømlinjeforming av logistikkområdet, der fokus på kostnader, kapitalbinding,
  leveringspresisjon og kvalitet står sentralt 
 • Ansvar for å etterleve etiske regler og rammer knyttet til eksportkontroll
 • Nært samarbeid og sentral deltakelse i ledergruppen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vellykket erfaring fra logistikk-/innkjøpsledelse og kompetanseutvikling, med internasjonalt perspektiv
 • Utdanning helst på masternivå innen logistikk, økonomi, teknisk og/eller prosjektledelse  
 • Gjerne kompetanse innen industriell prosjektledelse
 • Kompetanse innen Lean
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig 

Aktuelle personlige egenskaper

 • Iverksette handling og skape aktivitet/endring med et langsiktig og forretningsorientert perspektiv
 • Følge opp, gi utviklende retningslinjer og motivere/dyktiggjøre medarbeidere
 • Skape gode relasjoner og nettverk via overbevisende varme og tydelig kommunikasjon
 • Bruke egnede forbedringsmetoder, herunder analyse og identifisering av viktige mønstre/sammenhenger
 • Lærende, pedagogisk og nyskapende - herunder evaluere for å identifisere forbedringer på en helhetlig og strategisk måte
 • Målorientert planleggingsfokus med evne til å utvikle og sette sammen resultat- og kundeorienterte team som fokuserer kvalitet og effektiv systematikk
 • Takle endringer og press med stødighet, tilpasning og toleranse
 • Entusiastisk og målorientert 

Derfor bør du søke stillingen | Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling som rapporterer direkte til administrerende direktør
 • Tett samarbeid med globale leverandører
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i et internasjonalt konsern
 • Varierte lederutfordringer i en lønnsom og betydelig bedrift 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og dynamikk 
 • Konkurransemessige betingelser og forsikringer
 • Solid selskap med internasjonale kunder og leverandører

Annen informasjon

Link til å søke på stillingen

Bli med på vårt lag!

Søk nå!