Loading

Vi är Kitron

Det här erbjuder vi

Kitron erbjuder en positiv, utmanande och inspirerande arbetsmiljö. Våra medarbetare förväntas ta ansvar för sina uppgifter och bidra när man deltar i projekt och grupper. Kitron erbjuder sina kunderna kunskap samt resurser inom utveckling, industrialisering och produktion – med detta menar vi att vårt företag drivs av våra medarbetares kompetens. Vi strävar efter att säkerställa att våra anställda utvecklas i takt med att företagets utveckling.

Ansvarstagande

Inom Kitron är vi ansvarstagande mot kunder, leverantörer, medarbetare, aktieägare och övriga intressenter. Detta för att säkerställa rätt kvalité och minsta möjliga miljöpåverkan.

Innovation

Inom Kitron främjar vi kreativitet, strävar efter ständiga förbättringar gällande processer, tjänster och lösningar som gynnar både våra kunder och medarbetare.

Engagemang

Inom Kitron ges möjlighet för medarbetare och avdelningar att utvecklas och nå sin fulla potential.

Starta din karriär hos Kitron

Bli en del av oss

Hittar du inget lämpligt jobb att söka?

Vänligen sänd ditt CV för framtida bruk

Våra kontakter

Kitron AB

Kitron AB

Box 1052
SE-551 10 Jönköping
Sweden